شرکت بهستون صنعت نوین

ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه, 8:00 الی 17:00

تماس با ما

02188605787

گواهینامه های مکتسبه شرکت بازرسی بهستون صنعت نوین

گواهینامه سازمان استاندارد بازرسی جرثقیل، لیفتراک و جوش

گواهینامه سازمان استاندارد بازرسی جرثقیل، لیفتراک و جوش

گواهینامه سازمان استاندارد بازرسی جرثقیل، لیفتراک و جوش

گواهینامه ISOHSE

ISO9001 گواهینامه

ISO14001 گواهینامه

ISO45001 گواهینامه

گواهینامه بازرسی کالا و کشتی

گواهینامه پیمانکاری شهرداری تهران

گواهینامه تائید صلاحیت شرکت ساپکو

گواهینامه عضویت در انجمن جوشکاری

گواهینامه عضویت در جامعه ممیزی

شرکت ملی پالایش و پخش

گواهینامه سازمان استاندارد بازرسی جرثقیل، لیفتراک و جوش

گواهینامه سازمان استاندارد بازرسی جرثقیل، لیفتراک و جوش